Isika vao vita piharian-ny namany sary avy amin’ny dikan

(izahay no manapa-kevitra raha toa ny sary dia mety na tsia)

About